Media Buying

Utilize our expertise in media buying to reach the right audience at the right time and on the right platforms.
Market analyses
Preparation of media strategies
Media planning
Media Leasing

Market analyses

We carry out market analyses, including the identification of key trends and opportunities, and competitive analysis. Our approach is based on a critical understanding of market factors, enabling you to strategically guide your marketing approach.

Preparation of media strategies

We work with you to develop media strategies tailored to your objectives and target audience. Based on market analysis and objectives, we design targeted approaches that ensure effective communication with your audience.

Media planning

We design precise media plans, which include selecting optimal channels, time frames, and budget.

Media Leasing

We execute media leases, selecting the appropriate media channels and time slots that best suit your objectives and target audience. Our team of experts ensures effective implementation of media strategies and optimal exploitation of opportunities on different platforms.

Strategije tržnih znamk in izdelkov

Pomagamo vam oblikovati tržno znamko ali produkt, ki izstopa v konkurenčnem okolju. Z izdelavo ciljnih strategij trženja ter ustvarjanjem unikatnih sporočil in pozicioniranjem pripomoremo k ustvarjanju močne identitete in prepoznavnosti vaših izdelkov ali storitev.
Company:
ANMI d.o.o.
Office:
Agencija Freezbi
Tržaška cesta 37 a
2000 Maribor
Phone:
+386 30 642 266
Email:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram