KAMPANJA

MOL SLOVENIJA | Premium goriva

Za podjetje MOL Slovenija d. o. o. smo pripravili obsežno kampanjo, ki se je delila na dva dela. En del je zajemal oglaševanje premium goriva EVO Plus, drug pa promocijo programa zvestobe MOL Loyalty, ki je vključevala tudi veliko nagradno igro s podelitvijo avtomobila Mercedes-Benz CLA.

Cilj komunikacije goriva je bil predvsem dvigniti zavedanje strank o kakovosti premium goriva EVO Plus, pri čemer smo na materialih izpostavljali trojni učinek omenjenega goriva, in sicer:

  • daljšo življenjsko dobo motorja,
  • večjo moč motorja in
  • manj emisij.

Po drugi strani pa smo se pri oglaševanju, ki je zajemalo program zvestobe MOL Loyalty in nagradno igro, osredotočili na pospeševanje vpisov v program zvestobe ter dvig nakupov na bencinskih servisih MOL. Slogan kampanje se je glasil »Odpelji Mercedes z MOL Loyalty!«, s čimer je spodbujal obstoječe člane, da večkrat obiščejo bencinske servise MOL, potencialne člane pa, da se pridružijo in sodelujejo v veliki nagradni igri.

Kampanja je vključevala različne medije. Oglaševali smo s TV oglasi, na billboardih po Sloveniji, na radiu, digitalnih kanalih in družbenih omrežjih. Kampanja je bila sestavljena tako iz oglaševanja po lastnih kanalih kot iz oglaševanja po kanalih medijskega zakupa.

Oglaševanje na billboardih

S kampanjo o nagradni igri smo bili prisotni na 180 billboardih po vsej Sloveniji. Poskrbeli smo tako za oblikovanje plakatov v skladu s kampanjo, kot tudi za tisk in distribucijo mediju.

Ker smo se zavedali specifike billboardov in omejene pozornosti, smo kreative pripravili v skladu s tem – ključne informacije, trigger in krovni vizual kampanje.

Digitalno oglaševanje

V sklopu oglaševanja na digitalu smo pripravili kombinacijo premium formatov in video vsebin, Google display in Youtube kampanjo, hkrati pa nismo pozabili niti na izobraževalne vsebine o gorivih v obliki advertorialov.

Poskrbeli smo za naročnikove lastne kanale, z izpostavljenostjo kampanje na naročnikovi spletni strani, družbenih omrežjih in digitalnih zaslonih na bencinskih servisih. Vedno stremimo k temu, da dosežemo določeno sporočilnost, obenem pa pazimo, da vključimo vse pomembne elemente videza kampanje.

Dogodek ob predaji glavne nagrade

Ob koncu kampanje smo izžrebali nagrajenca in priredili manjši dogodek za podelitev avtomobila, ki smo ga obeležili tako s številnimi fotografijami kot videom.

Podjetje:
ANMI d.o.o.
Pisarne:
Agencija Freezbi
Tržaška cesta 37 a
2000 Maribor
Telefon:
+386 30 642 266
Email:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram